Menu Zamknij

Cele Stowarzyszenia

  • Promocja Dzielnicy Rembertów
  • Pomoc mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej
  • Zwiększenie świadomości samorządowej wśród mieszkańców
  • Aktywizacja mieszkańców
  • Jednoczenie środowisk miejskich
  • Popularyzacja wiedzy o historii i współczesności dzielnicy Rembertów oraz jej okolic
  • Walka o poprawę warunków drogowych oraz bezpieczeństwa w dzielnicy
  • Zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, sztuki