Menu Zamknij

Dodatkowe 20 MILIONÓW dla REMBERTOWA

20 milionów dla Rembertowa - Rada Miasta przychyliła się do wniosku naszego Zarządu Dzielnicy Maciek Iwanicki, Mieczysław Golónka, Aleksander Lesiński o przeznaczenie dodatkowych 20 milionów złotych na potrzeby planowanych, bądź już prowadzonych ale niedofinansowanych inwestycji.

Zgodnie z budżetem przedstawionym przez Zarząd, pieniądze te będą przeznaczone na:

NOWE INWESTYCJE

 • Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 - 2 000 000
 • Przebudowa ul. Grawerskiej 1 200 000
 • Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 1 000 000
 • Modernizacja dachów w szkołach podstawowych 785 000
 • Zagospodarowanie terenów publicznych - rejon al. Chruściela 1/3, ul. Paderewskiego 15, ul. Strażacka/Kordiana - prace przygotowawcze (wydatki bieżące) 500 000
 • Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9 265 000

KONTYNUACJĘ NIEDOFINANSOWANYCH INWESTYCJI

 • Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 10 000 000
 • Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe 2 000 000
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików 700 000
 • Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych 700 000
 • Budowa odwodnienia ulic gminnych 500 000
 • Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska - w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza 350 000

RAZEM 20 000 000

20 milionów dla Rembertowa
20 milionów dla Rembertowa

KULISY

Przedstawienie poprawek do budżetu dzielnicy pod obrady Rady Miasta wymagało wcześniejszej aprobaty przez dzielnicowych radnych. Bez niej nie było by niczego.

Wyniki głosowania

ZA

Izabela Kowalska (RB)
Marcin Płonka (RB)
Marcin Ziętek (KO)
Grzegorz Portasiewicz (KO)
Arkadiusz Piotrowski (KO)
Tomasz Lis (KO)
Anna Górska (KO)
Mirosław Górczyńsk (KO)
Barbara Burtniak (FdR)
Marek Jarzęcki (FdR)
Stanisław Kowalczuk (FdR)

PRZECIW

Józef Melak
Michał Kaczyński
Krzysztof Osiński (LR)
Alfred Pogorzelski (LR)
Grzegorz Karczmarz (LR)
Andrzej Ługowski (PiS)
Ewa Wojciechowska-Borek (PiS)
Andrzej Zawiślak (PiS)
Marek Jarzęcki (FdR)
Stanisław Kowalczuk (FdR)

WSTRZYMALI SIĘ

WSTRZYMALI SIĘ
Artur Wosztyl
Michał Zyga (LR)

Nie ukrywamy, że byliśmy zaskoczeni sprzeciwem 8 radnych wobec projektu pozyskania dodatkowych pieniędzy. Mimo, liczymy na zgodną pracę nad tym sukcesem.

Skip to content