Menu Zamknij

Dziki w Rembertowie i LED-y w szkołach

WOW, czyli o LEDach

Wśród codziennych wyzwań samorządowych, są takie którym sprostanie sprawia szczególnie dużo satysfakcji. To zadania które wymagały szybkich decyzji i sprawnego współdziałania kilku wydziałów. Tak było w przypadku hali sportowej w Szkoła Podstawowa nr 189, w Warszawie. Istniejące oświetleni hali było bardzo energochłonne, 32 lampy po 400W każda. Wobec starzenia się instalacji elektrycznej i jej dużego obciążenia rosło niebezpieczeństwo awarii. 3 października, wobec przepalenia się jednej z lamp i opinii straży pożarnej o konieczności pozytywnej opinii elektryka przed ponownym włączeniem instalacji do użytku, doszliśmy do wniosku, że jest to okazja do wymiany oświetlania na nowoczesne energooszczędne LEDy. Tak też zrobiliśmy. Już 15 października w hali działały nowe lampy. W porównaniu z dotychczasowymi pobierają 1/4 energii, co pozwoli obniżyć koszty energii w szkole. To był przykład efektywnego współdziałania wszystkich zaangażowanych osób, zarządu, dyrekcji szkoły, Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty, Wydziału Oświaty i Wychowania.

Dziki w Rebertowie
Dziki w Rembertowie

WOŚ, czyli Dziki w Rembertowie

Wczoraj spotkałem się z przedstawicielami Nadleśnictwo Drewnica . Otrzymałem odpowiedź na większość pytań, chociaż nie na wszystkie.
Skąd tyle dzików. Głównie odpowiadają za to dwa czynniki.
1. Ocieplenie klimatu. Zimy się łagodniejsze, pożywienia jest więcej. W efekcie dziki mają małe dwa do trzy razy w roku, a nie jak dotychczas jeden raz. Ponadto z uwagi na sprzyjające warunki, wszystkie młode przeżywają
2. ASF (Afrykański pomór świń) kilka lat temu mocno przetrzebił stada, to niesamowite, ale natura zareagowała w ten sposób, że teraz rodzi się więcej samic. Co za tym idzie rodzi się więcej dzików
Jeszcze 5 lat temu, przyrost naturalny dzików wynosił ok 150%, teraz jest to 300% miejscami nawet do 500%.
Czego dziki szukają w mieście. Schronienia i jedzenia. Jeżeli np. wyrzucacie chleb to wabicie dziki. Dziki niszczą trawniki, ryjąc w poszukiwaniu pędraków, na przestrzeni lat można to zmienić systematycznie zakwaszając glebę, czego pędraki nie lubią, Mniej pędraków to mniej dzików. Dziki co raz częściej na stałe przenoszą się do miast, wystarczy niezagospodarowana działka z krzakami i wysoką trawę i już. Tu będą się rodzić dziki-mieszczuchy.
Odstrzał czy odławianie? Odławianie nie jest stosowane ze względu na utrzymujące się zagorzenie ASF i wścieklizną. Nadleśnictwo prowadzi na podległych im terenach systematyczny odstrzał planowo jest to min ok 90 sztuk, górnej granicy nie ma. Jednak nadleśnictwo nie zajmuje się terenami leśnymi w granicach miasta. I tu dochodzimy do ostatniej decyzji Prezydenta o odstrzale 200 sztuk, na razie nie znamy szczegółów odnośnie terminów tego działania. 2020 była zgoda na odstrzał 700 sztuk w 2021 – zero i w 2022 – do dziś, zero. To też tłumaczy ilość dzików w mieście.

TUNEL

W zeszłym tygodniu odbyłem rozmowę z dyr Dombim z Biura Zarządzania Ruchem Drogowym i dyr. Mosakiem ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Jak was informowaliśmy to właśnie SZRM ma odesłać do RDOŚ poprawiony pod względem merytorycznym wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Otrzymałem zapewnienie, że wniosek będzie poprawiony i odesłany do końca miesiąca.

I na koniec. Taka miła sprawa. Pytacie mnie w emailach, czy zauważam, różne godne pochwały zachowania. Jak np. w przypadku chłopców sprzątających las. Staram się. Akurat tych chłopców udało się odszukać i nagrodzić.
Dziki w Rembertowie
Skip to content