Menu Zamknij
LVI Sesja Rady dzielnicy Rembertów

LVI Sesja rady dzielnicy Rembertów

Ostatnia sesja dotyczyła akceptacji Rady Dzielnicy dla zmian budżetowych zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy

Chodziło min przywrócenie do budżetu środków niewykorzystanych w 2022 oraz wykorzystania pieniędzy pozyskanych przez dzielnicę ze sprzedaży działki. Przegłosowanie tego na tej sesji było o tyle ważne, że pozwalało na wykonanie zaplanowanych na 2023 rok inwestycji i remontów. A jej odrzucenie powodowało, że dzielnica nie odzyskała by tych pieniędzy na czas i planowane inwestycje utknęły by w miejscu:

Dla niecierpliwych czytelników od razu podajemy wyniki głosowania:

Wstrzymujący się: 1 radny (LR) Zyga

Za. 11 radnych:

  • (KO) Lis, Górczyński, Górska, Piotrowski, Portasiewicz, Ziętek
  • (Forum) Burtniak, Jarzęcki, Kowalczuk
  • (RB) Kowalska, Płonka

Przeciw: 8 radnych:

  • (PiS) Ługowski, Wosztyl, Zawiślak, Wojciechowska-Borek
  • (LR) Osiński, Karczmarz,
  • (niezrzeszeni) Kaczyński, Melak

Tym samym uchwała została przegłosowana na TAK na LVI Sesji Rady Dzielnicy

Ciekawych kuluarów zapraszamy do dalszej lektury.

Sesja była o tyle specyficzna, że dzień wcześniej odbyła się superkomisja w skład której wchodzą wszyscy radni, tematy poruszane na sesji powinny już więc być na bieżąco omówione, by dziś mogło się odbyć tylko głosowanie. To był jeden z możliwych scenariuszy, drugi był taki, że obecność kamer sprowokuje radnych do aktywności, zwłaszcza, że na sesji dotyczącej budżetu nie ma limitu wypowiedzi. Ziścił się drugi wariant.

Dyskusja była długa i żarliwa. Często odchodzono od bieżącego tematu obrad, by dokonać rozliczeń z przeszłością.
Bardzo duża aktywność radnych pozostający w opozycji, którzy zarzucili zarząd dziesiątkami pytań, kontrastowała z nikłą aktywnością radnych koalicyjnych. Głos zabrali jedynie radni RB i Tomasz Lis z PO. Z kolei jedyny konstruktywny wniosek złożył radny Michał Zyga (LR), postulując korektę uchwał o usunięcie z niej dalszego dofinansowania budowy zadaszenia boiska w szkole 217. Wniosek nie spotkał się z akceptacją większości radnych i został odrzucony.

Budowa tego zadaszenia, czy też będąc dokładnym pneumatycznego balonu, który ma być wykorzystywany w okresie jesienno-zimowy, była główną osią niezgody między radnymi. Przytoczę przykładowe argumenty za i przeciw.

ZA

  • Połowa zajęć WF w szkole nr 217 odbywa się na korytarzach
  • Inwestycja powiększy bazę obiektów sportowych, które mogą być też wykorzystywane komercyjnie

Przeciw

  • Sama inwestycja i jej utrzymanie będą za drogie
  • Inwestycja jest zbędna, należało wynajmować powierzchnię komercyjnie w sąsiadujących obiektach.

Chyba najwięcej emocji wzbudziła opinia, że oponenci są wrogami inwestowania w infrastrukturę sportową. Oponenci natomiast zarzucali głównie faworyzowanie jednej ze szkół kosztem pozostałych.

Zarząd dzielnicy został poproszony o przedstawienie klucza jakim się kierowano decydując się na finansowanie tych a nie innych potrzeb remontowych. Zarząd przedstawił wg jakich zasad zostały przeprowadzone konsultacje z dyrektorami szkół oraz jakie środki przeznaczono na którą placówkę.

 

ZDANIEM RB

LVI Sesja Rady dzielnicy Rembertów

Podsumowując mamy dwa przemyślenia.

Radni, zwłaszcza pozostający w opozycji, mają problem z głosowaniem nad uchwałami budżetowymi, w momencie gdy zawierają one dużo punktów i, co naturalne, z częścią się zgadzają z częścią nie. Naszym zdaniem, jako radnych RB, odpowiednią postawą w takiej sytuacji jest wstrzymanie się od głosu, co zrobił radny Zyga. Jednak nasi opozycyjni radni, przyjęli drogę głosowanie przeciw. Co jest o tyle nieracjonalne, że potencjalnie przekreśla wszystkie inwestycje, także te do których radni nie mają krytycznego stosunku. Głosowanie „przeciw wszystkiemu” odbieramy krytycznie, jako polityczną ostentację, nie liczącą się z ewentualnymi konsekwencjami dla dzielnicy.

Drugie spostrzeżenie dotyczy, rozumienia istoty działania samorządu. Naszym zdaniem, oczywiste jest, że tylko ciągłość działań przekłada się na ich ostateczny sukces. Jasnymi jest, że duże inwestycje nie toczą się w ciągu jednej kadencji, składa się na nie czasem wieloletni wysiłek. Tymczasem radni lubują się w sięganiu do minionych lat, by udowodnić kto się więcej czemu przysłużył i w związku z tym komu należy się laur, kładącego „kamienie milowe”. A do wyborów jeszcze ponad rok..

Skip to content