Menu Zamknij

Sale Gimnastyczne Rembertów

Sale Gimnastyczne Rembertów - Czy wynajmowaliście kiedyś na własne salę gimnastyczną? Część z Was na pewno korzysta z sal jakie oferują nasze szkoły. Miałem jednak sygnały, że sprawa ich dostępności wymaga pewnych wyjaśnień. Osobiście uważam, że szkoły powinny wręcz promować możliwość wynajmowania powierzchni sal. Dla szkoły jest to możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy na bieżące potrzeby lub inwestycje, dla samorządu to oczywiście finansowe ułatwienie, a dla mnie to dowód, że traktujemy się wzajemnie po partnersku

Dostępność sal

Zgłaszaliście mi problem z informacją o wolnych terminach na wynajem sal. Zależy mi, żeby chętni mogli korzystać z sal i żeby sprawa ich dostępności nie budziła wątpliwości, dlatego poprosiliśmy nasze szkoły o publikowanie harmonogramu. 01.06 przeprowadziliśmy kontrolę wykonania tego zalecenia. Harmonogramy są dostępne na stronach wszystkich szkół.

Sale Gimnastyczne Rembertów - Koszty

W ustalaniu kosztów wynajmu sal nie ma dowolności. Dyrektorów obowiązuje ustalony przez Miasto cennik, a wyceniając salę dyrektorzy korzystają z dedykowanego kalkulatora. Na koszt wynajmy sali na wpływ kilka czynników. Najważniejsze z nich to:

powierzchnia sali, czas wynajmu, dodatkowe powierzchnie jak np. szatnie oraz fakt kto chce wynająć salę. Jak to rozumieć? Na duże zniżki mogą min liczyć podmioty realizujące programy współfinansowane przez dzielnicę. Na zniżki nie mogą liczyć osoby prywatne czy firmy wynajmujące powierzchnię komercyjnie.

O jakich kosztach mówimy:

Zdecydowanie najdroższa jest hala sportowa w SP nr 189 na Dwóch Mieczy – tam koszt godziny przy komercyjnym najmie sięga 180 zł, cena wynika z dużej powierzchni sali, która nadaje się znakomicie na turnieje (posiada widownię) a mniej na towarzyskie rozgrywki. Z drugiej strony. Ten koszt rozkłada się na wszystkich zawodników. Dla porównania, wynajęcie sali gimnastycznej w szkole na Ziemskiego to 60 zł.

Sale Gimnastyczne Rembertów
Sale Gimnastyczne Rembertów

WAŻNA PRZYPOMINAJKA

Od ponad roku na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania. W tej chwili w Warszawie deklarację złożyło jedynie 30% właścicieli. A czas mija z końcem miesiąca. Po nim Straż Miejska będzie miała prawo nakładać mandaty za brak deklaracji.

Deklaracje można złożyć:

1. PRZEZ INTERNET
Deklarację możesz złożyć w formie elektronicznej na stronie GUNB: ceeb.gov.pl. Żeby to zrobić musisz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.

2. W URZĘDZIE

  • Pobierz, wydrukuj i wypełnij właściwą deklarację (do pobrania w sekcji Pliki do pobrania).
  • Podpisz wypełniony dokument.
  • Udaj się do urzędu dzielnicy właściwego ze względu na lokalizacją budynku lub wyślij deklarację pocztą.

Link do deklaracji dla budynków mieszkalnych
https://warszawa19115.pl/.../f327b928-f12c-467d-8070...

dla budynków niemieszkalnych
https://warszawa19115.pl/.../f327b928-f12c-467d-8070...

Gdybyście mieli kłopot z wypełnieniem kwestionariusza zapraszamy do Wydziału Obsługi Mieszkańców

Skip to content