Menu Zamknij

EDUKACJA POZIOM PODSTAWOWY – podyskutujmy o wynikach.

Szkoły Rembertów - Nie jestem oddanym fanem rankingów. Nie oddają wszystkich aspektów z których się składa jakość kształcenia naszych dzieci. Nie mówią nic o poczuciu bezpieczeństwa, o budowaniu własnej wartości, o umiejętnościach funkcjonowania w grupie, o postawach społecznych. To suche zestawienie wyników egzaminów z 3 przedmiotów. Postaram się je Wam przedstawić w taki sposób, żeby zasugerować jak najwięcej niuansów.

Szkoły Rembertów Egzamin Ósmoklasisty – uśrednione wyniki

Polska
Pol-60 Mat-57 Ang-67
Mazowsze
Pol-64 Mat-62 Ang-72
Warszawa
Pol-70 Mat-72 Ang-84
Rembertów
Pol-65 Mat-67 Ang-83

Brane pod uwagę są wszystkie rembertowskie podstawówki, publiczne i prywatne

Jak widzicie jako dzielnica jesteśmy powyżej średniej polskiej i mazowieckiej, ale poniżej średniej warszawskiej, najlepiej w dzielnicy wypadł egzamin z Angielskiego, zaskakująco słabo z Polskiego.

Oto jakie wyniki osiągnęły poszczególne rembertowskie szkoły

Szkoły publiczne prowadzone przez samorząd, przyjmują wszystkie chętne do nauki dzieci z wyjątkiem szkoły muzycznej która przeprowadza egzamin pod kątem zdolności muzycznych

SP189
Pol-63 Mat-65 Ang-72
SP217
Pol-67 Mat-67 Ang-83
SP376
Pol-62 Mat-70 Ang-77
SP254
Pol-67 Mat-60 Ang-67
OSM
Pol-82 Mat-83 Ang-89

Szkoły Rembertów

Najlepiej w tym zestawieniu wypada OSM, a ze szkół obwodowych SP217. Tematem do dyskusji jest rozdźwięk między wynikami OSM a SP254 gdzie w ramach Zespołu Szkół uczą ci sami nauczyciele a jest duża różnica w wynikach egzaminu. Czy to zbawienny wpływ zajęć z muzyki?

Szkoła publiczna prowadzona przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, rekrutacja na podstawie egzaminu gotowości szkolnej

STO
Pol-76 Mat-88 Ang-96

Szkoła prywatna, w ramach rekrutacji przeprowadzana jest rozmowa w rodzicami

Moraczewski
Pol-62 Mat-65 Ang-90

w tym wypadku sytuacja wymaga wyjaśnienia, szkoła prowadzi egzaminy dla nauczania domowego. System działa w tym wypadku tak, że dzieci są kształcone przez rodziców a w szkole przeprowadzane są tylko egzaminy sprawdzające, które zaniżają średnie wyniki. W szczegółach wygląda to tak:

stacjonarne

Pol-74 Mat-79 Ang-95

domowe

Pol-61 Mat-64 Ang-90

Szkoły Rembertów Z ogólnych spostrzeżeń. W rankingach zawsze gorzej wypadają szkoły obwodowe, czego główną przyczyną jest brak wstępnej bariery przy przyjmowaniu uczniów. Warto też zaznaczyć, że szkoły osiągające najwyższe wyniki, to praktycznie szkoły które kończy tylko jedna klasa. Tak jest w przypadku OSM i Moraczewskiego, STO w tym roku kończyły 2 klasy.

To nas skłoniło, żeby pogłębić analizę i przyjrzeć się wynikom poszczególnych klas. Co się okazało?

Szkoły Rembertów ALTERNATYWNY RANKING - najlepsze klasy

Najwyższe wyniki w Rembertowie osiągnęła klasa z SP217 – jest to klasa dwujęzyczna, dzieci trafiają do niej w siódmej klasie, na podstawie egzaminu językowego

ALTERNATYWNY RANKING - najlepsze klasy

SP217, klasa dwujęzyczna - 90,33
STO, klasa A - 88,33
STO, klasa B - 85,33
OSM, - 84,76
Moraczewski - 82-89

Skip to content