Menu Zamknij

BEZPOŚREDNIO Z... WARSZAWSKIEJ RADY SENIORÓW, czyli burmistrz Aleksander Lesiński w pracy.

W zeszły piątek razem na z naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych uczestniczyliśmy w obradach Warszawskiej Rady Seniorów.

Warszawska rada Seniorów - Burmistrz lesiński na obradach

Warszawska rada Seniorów -  Obrady otwierali:

Posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska podkreślała, że Rady Seniorów powinny być komórkami które uczestniczą w procesie powstawania praw dotyczących tej grupy wiekowej

Przewodnicząca Rady Miasta, Ewa Malinowska-Grupińska. Zapewniała, że Warszawa jest miastem równouprawnienia, także ze względu na wiek. Ważne są więzi międzypokoleniowe. Czego dowiódł covid i dbałość o seniorów

Vice prezydentka, Aldona Machnowska-Góra. Mówiła, że Rady Seniorów to rady wymagających specjalistów stawiające miastu progresywne cele.

Prelegenci zauważali, że troska o seniorów to nie tylko wsparcie finansowe, to także celowo kierowane usługi, które są postrzegane jako koszt a tak naprawdę się inwestycją w przyszłość. Bo aktywny senior to zdrowy senior. Konieczne są zmiany funkcjonowania OPS z pomocowej na usługową a także poszerzenie klienteli.

Warszawska rada Seniorów
DKDS

Po części oficjalnej uczestniczyliśmy w warsztatach, wybrałem dział „WIĘZI”

Każdy mógł zabrać głos. Obecny na sali Czesław Ochenduszka Przewodniczący Senioralny Rembertów zauważał z żalem zanikającą rolę rad osiedli, które były polem do dyskusji międzypokoleniowej o sprawach lokalnych.

Poruszane była wiele problemów, ale przebijała się główna myśl. Budowanie więzi to długotrwały proces, powinien się zacząć już w warunkach domowych, dzieci powinny być świadkami uczestniczenia dziadków z życiu domowym. Seniorzy powinni przełamywać nieśmiałość i nie wycofywać się z życia zbiorowości. Ważna jest też edukacja seniorów, tu zwracani szczególnie uwagę na rolę uniwersytetów trzeciego wieku. Podkreślano też wartość stosunków dobrosąsiedzkich, co ma z kolei wpływ na wzrost bezpieczeństwa seniorów. Pojawiła się negatywna ocena wpływu RODO na próby dotarcia do osób nie wychodzących z domów. Symptomatyczna była wypowiedź jednego z uczestników.

„Aktywujemy już aktywnych, a powinniśmy dotrzeć do nowych osób”

WAŻNE. Warszawa kończy konsultować treść miejskiej polityki senioralnej. Po jej przyjęciu, kolejnym krokiem będzie opracowanie programów, które będą zawierały już konkretne rozwiązania skierowane do seniorów. Powinny też się pojawić pieniądze na realizację wyznaczonych celów.

W roku 2020 już pół miliona warszawiaków to seniorzy.

Brałem też udział w spotkaniu DKDS Rembertów, czyli komisji dialogu społecznego.

Poruszaliśmy tematy ilości schronów w Rembertowie, a właściwie ich braku. Miejsc schronienia, czyli dwóch pieszych przejść podziemnych pod linią kolejową. Omówiliśmy miejski projekt wprowadzenia BUSpasa na al. Chruściela. Poruszyliśmy kwestię konieczności społecznego wsparcia dla pozyskania pieniędzy na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Strażackiej. Omówiliśmy wyniki ankiety internetowej, badającej społeczne poparcie dla budowy tunelu. Wobec ok 900 głosów na tak, tylko 4 były przeciw. DKDS ma rozsyłać wyniki tej ankiety po instytucjach procedujących budowę tunelu.

Skip to content