Menu Zamknij

BEZPOŚREDNIO Z RATUSZA, czyli burmistrz Aleksander Lesiński w pracy

Wice burmistrz Rembertowa - tydzień z zycia

Tym razem, postanowiłem, dla odmiany, zdać Wam raport jak Wice burmistrz Rembertowa spędza tydzień.

Codziennie ok 2-3 godzin zajmuje mi coś o czym trudno opisać w interesujący sposób a jest nieodłączną częścią moich obowiązków. Mam na myśli podpisywanie faktur, wniosków o zaangażowanie środków, zatwierdzanie wypłat świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłków. No i tzw dekretacje czyli przekazywanie wpływających do urzędu spraw do odpowiednich wydziałów.

Sądzę, że ciekawsze mogą być dla Was zdarzenia niecodzienne.

Nakładka1
Wice burmistrz Rembertowa

Wice burmistrz Rembertowa - tydzień z zycia

24.10

- 4 spotkania mieszkańcami
- Podpisanie umów na remonty 2 lokali z zasobu komunalnego
- Rozmowa z dyr. Kisielem z BOPiPK w sprawie wniosków CEEB i dodatków węglowych
- Podjęcie tematu zabezpieczenia dachu nad salą gimnastyczną w ZS74
- WZL wskazanie mieszkance lokalu do akceptacji
- WOW pismo do p. Gospodarczyk dyr. Biura Edukacji w sprawie braków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
- WOŚ Pismo do dyr. oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w sprawie zgody na ustawienie na Chełmżyńskiej 7A domku dla kotów
- Spotkanie w OPS z przedstawicielami osób niepełnosprawnych w celu konsultacji z tworzącą się grupą wsparcia

25.10

- Spotkanie z naczelnikami WZL i WSZ, szukamy lokalu z zasobu komunalnego który można by było zaadoptować na potrzeby społeczne/usługowe.
- WOŚ podpisanie umowy na odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt
- Spotkanie WIR, DBFO, w wyniku którego wytypowaliśmy ratusz i 4 szkoły: SP217, LiLO, SP189, SP376 do programu Fotowoltaika Miejska
- Rozmowa kwalifikacyjna na zwalniające się stanowisko pracy w WZL
- Spotkanie WZL, WOM, WOŚ, WPR dotyczące kwestii niedostosowania formularza CEEB do wymagań procesu przyznawania dodatków węglowych.

26.10

- Podpisanie umowy na wykonanie remontu dachu na ratuszu, koszt 30 tys
- Spotkanie w Nadleśnictwie Drewnica ws problemu dzików na terenach miejskich
- Zarząd Dzielnicy. Omawialiśmy i głosowaliśmy wnioski WGG w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu obwoźnego w związku ze świętem Wszystkich Świętych. WZL uchwała w sprawie przyznania prawa do mieszkania komunalnego oraz wskazania mieszkania. WBK uchwała w sprawie przesunięć budżetowych
- Spotkanie online z BOPiPK w sprawie wniosków CEEB i dodatków węglowych, doradców węglowych oraz fotowoltaiki miejskiej.
- Spotkanie WOŚ, WZL, WOM w sprawie rozwiązania problemów z pozytywnym procedowaniem dodatków węglowych

27.10

- Spotkanie OPS, WSZ, WOW w sprawie zorganizowania zespołu roboczego ds realizacji sąsiedzkiej wigilii integracyjnej
- Spotkanie Burmistrzów z Sekretarzem m.st Warszawy Włodzimierzem Karpińskim, dot
1 aktualizacji danych o inwestycjach w serwisie einwestycje.um.warszawa.pl
2 rekomendacji dotyczących współpracy z Biurem Zgodności
3 Informacja o Warszawskim Standardzie Koncesyjnym
4 Projekty inwestycyjne OZE w 2023
5 kwestia oświetlenia świątecznego wobec planów oszczędnościowych
- Konferencja w dzielnicy Wesoła z okazji 20-lecia przyłączenia Wesołej do Warszawy.

Olo

I własnie w taki sposob Wice burmistrz rembertowa spędza swój tydzień pracy 🙂

Skip to content