Menu Zamknij

BEZPOŚREDNIO Z RATUSZA, czyli burmistrz Aleksander Lesiński w pracy.

I Cyk. Kolejne pół litra krwi oddane. Dla przypomnienia. Podpisaliśmy umowę z Klub HDK PCK "S R O 54" na mocy której, krew można cykliczne oddawać u nas w urzędzie. Kolejne taka możliwość będzie 15 grudnia.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Rembertów - tajemniczy klient

Do obowiązków Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia należy wdrażanie działań przeciwdziałających problemom alkoholowym. Zazwyczaj są to profilaktyczne działania, których efekty są długofalowe. Ciężko zatem zmierzyć ich bezpośredni efekt.

Postanowiliśmy wprowadzić zadanie którego efekty da się zmierzyć. Chodzi o przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu dzieciom.

Wykonaliśmy dwuetapowe badanie metodą „tajemniczego klienta” przeprowadzone przez Centrum Działań Profilaktycznych oraz szkolenie stacjonarne w punktach sprzedaży alkoholu. Celem była weryfikacja zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Badania z 2019 roku pokazują że alkohol jest dla młodzieży łatwo dostępny. Młodzież w wieku 15-16 lat w wysokim procencie uznała różne rodzaje alkoholu jako łatwo dostępne.

Piwo – 46,8% uczniów
wino – 37,6% uczniów
wódkę – 32,1% uczniów

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Rembertów
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Rembertów

jakie kroki podejmujemy

Młodzież zna oczywiście negatywne skutki wpływu alkoholu np. na uzależnienie od danej substancji, ale nie widzi zagrożenia w długotrwałym jej przyjmowaniu lecz w jej rodzaju. Czyli systematyczne spożywanie alkoholu nie jest postrzegane jako groźne, ale narkotyków już tak.

Wg polskiego prawa sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem

Celem zadania było ograniczenie naruszeń prawa polegających na sprzedaży go nieletnim oraz wyrobienie nawyku legitymowania dzieci budzących wątpliwości co do ich pełnoletności.

badaniem objęliśmy 56 punktów, a samo działanie było kilkuetapowe

1 etap tajemniczy klient
2 etap szkolenie w tym uświadomienie ryzyka – odebranie zezwolenia na alko, grzywna. Szkolenie następuje natychmiast po zakupie alko, więc mamy pewność, że następuje tuż po potencjalnym złamaniu prawa.
3 po jakimś czasie kolejna próba zakupu i ewentualne powtórzenie szkolenia

podczas pierwszej próby zakupu alko w 68% nie sprawdzono wieku 36 punktach na 53 kontrolowane sprawdzano dowodu

po miesiącu powtórzyliśmy badanie i nastąpiła poprawa

w 12% nie sprawdzono wieku 6 na 51 punktów nie sprawdzono dowodu

Błędem jest oceniania wieku po wyglądzie. Bezpieczny dla sprzedawcy i właściciela jest nawyk sprawdzania dowodu

Po badaniu ze szczególną uwaga będziemy się przyglądać sklepom które doprowadziły do niekontrolowanej sprzedaży dwa razy pod rząd

WOŚ - odwieczny problem, dziki

Zgłaszacie nam nasilony problem z obecnością dzików w przestrzeni miejskiej. Dochodzi to zniszczeń zieleni, a mieszkańcy w wielu wypadkach czują się zagrożeni. Do tej pory, Nadleśnictwo Drewnica odpowiadało, że nic się nie da z tym zrobić. To się zmieniło, ponieważ Prezydent wydał zgodę na odstrzał 200 dzików na terenie Warszawy. Napisaliśmy pismo wskazujące w pierwszym rzędzie na odławianie, czyli wyłapywanie do klatek, jako sposób pozbycia się nadmiaru zwierząt. Mam w tej sprawie spotkanie w przyszłym tygodniu.

LVI Sesja Rady dzielnicy Rembertów
Skip to content