Menu Zamknij

Jak wykorzystać chorobę radnych w Rembertowie - Meandry samorzadności

Jak wykorzystać chorobę radnych w Rembertowie

Radni PIS, Stowarzyszenia Lepszy Rembertów oraz Kaczyński i Melak są na NIE, zagłosowali przeciw własnym postulatom, ale była ku temu szczególna okazja.
Sam w sobie, fakt nie taki nie jest szczególnie zaskakujący, radni pozostający w opozycji często głosują odwrotnie niż radni popierający zarząd dzielnicy. W tej kadencji mieliśmy przecież już takie przypadki, że radni głosowali, nawet przeciwko dodatkowym środkom dla dzielnicy. Przypadek z ostatniej sesji warto jednak poznać bliżej.
Otóż. Zanim budżet zostanie przegłosowany jest prezentowany radnym na Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu. To o tyle nietypowa komisja, że jej członkami są wszyscy radni, więc to co się na niej dzieje jest udziałem całej Rady.
Na Komisji, po prezentacji budżetu, radni wnieśli szereg poprawek głównie ze swoimi postulatami co do przyszłych inwestycji. Cała komisja przegłosowała te poprawki na TAK, zostały więc ujęte w uchwale Rady Dzielnicy . I teraz pytanie, do rozważenia. Jak byście Państwo zagłosowali, gdyby budżet został uzupełniony o wasze uwagi? Można go poprzeć, można go zanegować lub jeżeli tylko częściowo się z nim zgadzamy, można się wstrzymać.
Co zrobili radni PIS, Lepszego Rembertowa oraz Kaczyński i Melak – zgodnie zagłosowali przeciw budżetowi czyli żeby była jasność, co za tym idzie zagłosowali także przeciw wnioskowanym przez siebie inwestycjom.
Jak wykorzystać chorobę radnych w Rembertowie
Jak wykorzystać chorobę radnych w Rembertowie

Jak wykorzystać chorobę radnych w Rembertowie? Łamiąc prawa logiki!

Jak, to się stało, że logika została zwieszona na kołku? Po prostu - była okazja. Na sesji Rady Dzielnicy zabrakło, dwójki radnych, którzy przesłali zwolnienia lekarskie. Radni usiedli, rozejrzeli się po sobie i zrozumieli, że jest szansa na zwycięskie głosowanie. Ani radni PIS, ani Kaczyński czy Melak nawet już nie zadawali dodatkowych pytań o budżet, decyzja już zapadła. W głosowaniu budżet przepadł, otrzymując negatywną opinię Rady. Uśmiechom i gratulacjom nie było końca. Dla nas to sygnał, że mamy do czynienia ze scalonym blokiem PIS, Lepszy Rembertów, Kaczyński, Melak.
I na koniec pocieszenie, negatywna opinia radnych o budżecie nie oznacza, że w przyszłym roku dzielnica zostanie bez pieniędzy na inwestycje, czy że będzie brakowało na bieżące wydatki. Rada opiniuje budżet, a ostateczną decyzję o jego wprowadzeniu w życie podejmuje Rada Miasta. Natomiast zarząd będzie musiał wytłumaczyć się przed Miastem z negatywnej opinii radnych.
Skip to content