Menu Zamknij

MEANDRY SAMORZĄDNOŚCI, czyli kiedy konsultacje a kiedy… Diagnoza Społeczna w Rembertowie

Przyjęło się uważać, że przykładem na otwartość samorządu na głos mieszkańców są konsultacje. Okazuje się, że można być jeszcze bardziej otwartym na sugestie mieszkańców, jeszcze zanim podejmie się decyzję o jakiejś inwestycji – do tego służy diagnoza społeczna w Rembertowie. Czy zatem różnią się te dwa narzędzia?

#chemytunelu
Diagnoza Społeczna w Rembertowie

KONSULTACJE SPOŁECZNA W REMBERTOWIE, czyli badanie ilościowe

Z konsultacjami mamy do czynienia, gdy samorząd podjął już decyzję o przeprowadzeniu danej inwestycji, np. o założeniu parku i chce skonsultować z mieszkańcami jej szczegóły. W idealnym świecie opracowujemy koncepcję takiego parku , następnie przeprowadzamy konsultacje i wnioski z nich przekazujemy jako uwagi dla projektantów. Dlaczego pisze, że tak powinno być w idealnym świecie? Dlatego bo czasem konsultacje są, owszem, obowiązkowym etapem przygotowywania inwestycji, ale inwestor nie jest zobowiązany do brania pod uwagę ich wyniku. Można jednak zrobić do więcej. Zapytać, czy w ogóle mieszkańcy chcą parku! A może wolą parking? Do tego służy…

DIAGNOZA, czyli badanie jakościowe

Diagnoza to proces badania potrzeb społeczności, wypadkowa marzeń i realnych możliwości. Proces jest dosyć skomplikowany. Diagnozę przeprowadza zespół ekspertów a dochodzenie do wniosków jest wieloetapowe. Zespół diagnozuje styl życia danej społeczności, weryfikuje możliwości terenu który jest brany pod uwagę. Przeprowadza rozmowy z lokalnymi ekspertami i reprezentatywną grupą mieszkańców dzielnicy. Z każdym etap przybliża nas do określenia, czego tak naprawdę potrzebujemy. Przeprowadzenie są wieloetapowe warsztaty mające już dopracować konkretne propozycje. W efekcie otrzymujemy wynik… przykładowo inwestycją która spełni oczekiwania jest, nie park lecz parking. Można powiedzieć, że przeprowadzenie diagnozy społecznej jest rodzajem badania, które odpowiada na pytanie czego potrzeba w dzielnicy. Samorząd staje się wykonawcą woli mieszkańców a nie tylko pozwala na wniesienie korekt do własnych pomysłów.
Jak się domyślacie piszę o tym, bo zdecydowaliśmy się właśnie na przeprowadzenie diagnozy społecznej dotyczącej przyszłości kluczowych dla dzielnicy terenów. Chodzi o zagospodarowanie trzech obszarów.
1. teren po obu stronach ul. Strażackiej, na wysokości daszków i dawnego ZGN.
2. teren po dawnych Ciuchach, przy ul. Paderewskiego
i dodatkowo
3. teren na skrzyżowaniu al. Chruściela i Cyrulików, przy domu komunalnym
Jesteśmy po ostatnim etapie warsztatów, teraz czekamy na podsumowanie wniosków, nie możemy się doczekać, aż podzielimy się z Wami wynikami diagnozy potrzeb.
Mówimy o przyszłości Rembertowa!
Diagnoza Społeczna w Rembertowie
Skip to content