Menu Zamknij

Komisja Budżetu i Infrastruktury Rembertów - Bezpośredni Radni

Na ostatniej Sesji Rady Dzielnicy powołaliśmy komisje stałe, które wedle swoich zakresów będą zajmować się merytoryczną pracą.
Są tacy, którzy uważają, że to najważniejsza komisja w rembertowskiej Radzie Dzielnicy, można z tym dyskutować, bo zakres prac samorządu jest dużo bardziej rozległy i opiera się na zrównoważonym działaniu w wielu sprawach. Nie da się jednak ukryć, że zakres działania tej komisji, jest imponujący.
Przedstawiamy Komisję Budżetu i Infrastruktury, której przewodzi Marcin Płonka a w pracach uczestniczą także Iza Kowalska oraz Adam Prasek. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem pracy komisji.
Jesteśmy odpowiedzialni między innymi za ulice, wodociągi, transport zbiorowy, finansowanie inwestycji oraz wiele innych ważnych spraw dotyczących funkcjonowania naszej dzielnicy. Mamy również wpływ na realizację zadań inwestycyjnych oraz monitorujemy postępy w ich realizacji. Wierzymy, że nasza praca przyczynia się do poprawy życia mieszkańców i rozwoju naszej dzielnicy.
Zapraszamy serdecznie na posiedzenia, podczas których zawsze możecie zabrać głos.
Do zobaczenia
Komisja Budżetu i Infrastruktury Rembertów

Pełen skład Komisji Infrastruktury i Budżetu Rembertów

 • 1. Marcin Płonka (RB) - Przewodniczący
  2. Magdalena Podczaska (PiS) - Wiceprzewodnicząca
  3. Kamil Skorupa (KO) - Wiceprzewodniczący
  4. Mirosław Górczyński (KO)
  5. Marek Jarzęcki (FdR)
  6. Stanisław Kowalczuk (FdR)
  7. Izabela Kowalska (RB)
  8. Józef Melak
  9. Adam Prasek (RB)
  10. Barbara Trzaskacz (KO)
  11. Andrzej Zawiślak (PiS)
  12. Marcin Ziętek (KO)
Komisja Budżetu i Infrastruktury Rembertów

Komisja Budżetu i Infrastruktury Rembertów – oficjalny zakres działania

 • drogi, ulice, mosty, place, w tym oświetlenie ulic i placów,
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, urządzenia sanitarne, urządzenia komunalne,
 • transport zbiorowy,
 • wnioskowanie i opiniowanie w zakresie organizacji ruchu drogowego, oznakowania oraz stanu ulic i placów publicznych, w tym znaków drogowych,
 • gminne budownictwo mieszkaniowe,
 • problematyka finansowania inwestycji, w tym pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej,
 • opracowywanie i aktualizacja dzielnicowego planu inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 • wnioskowanie i opiniowanie w zakresie procedury uchwalania załącznika dzielnicowego do projektu budżetu m. st. Warszawy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
 • wnioskowanie i opiniowanie w zakresie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez Dzielnicę,
 • rozpatrywanie wniosków jednostek pomocniczych niższego rzędu do budżetu i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • opiniowanie i wnioskowanie w zakresie załącznika do projektu budżetu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, założeń do niego i jego zmian po uzyskaniu opinii pozostałych komisji Rady Dzielnicy,
 • opiniowanie i wnioskowanie w zakresie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • opiniowanie projektów planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy powierzonych do prowadzenia Dzielnicy,
 • monitorowanie postępu w realizacji zadań inwestycyjnych,
 • bieżąca ocena gospodarki finansowej Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy powierzonych do prowadzenia Dzielnicy, w tym analiza kosztów,
 • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej Dzielnicy,
 • budżet obywatelski.
Skip to content