Menu Zamknij

Koszenie trawników w Rembertowie, czyli Ekologia+Estetyka+Ekonomia, a diabeł tkwi w szczegółach

Od jakiegoś czasu przez rembertowski internet rozgrzewają posty dotyczące utrzymania zieleni, między innymi waśnie padają pytania jak odbywa się Koszenie trawników w Rembertowie. Wbrew pozorom sprawa jest dosyć skomplikowana. Sam, z jednej strony, słuchając głosów mieszkańców, z drugiej, mając na uwadze wytyczne miasta a po trzecie opierając się na doświadczeniach naszego Wydziału Ochrony Środowiska, mam problem ze sformułowaniem jednoznacznego stanowiska. Przedstawię Państwu różne aspekty tej sprawy i może wspólnie dojdziemy do konstruktywnych wniosków.

Co ważne, problemem jest własność gruntu. Dzielnica dba o inne tereny, Zarząd Zielni o inne. Wspólnoty mieszkaniowe czy Wojskowa Agencja Mieszkaniowa o inne. Rozmawiamy o terenach zarządzanych przez Miasto i dzielnicę. Rozumiem, że na działkach nie jest opisany właściciel, dlatego jeżeli w przyszłości będziecie Państwo wątpliwości co do sposobu dbałości o zieleń, pytajcie nas.

Koszenie trawników w Rembertowie - Mieszkańcy

przeciw koszeniu:
Wysokie trawy zatrzymują więcej wilgoci w glebie. Nie wysychają, nie powodują stepowienia trawników. Pojawia się naturalna bioróżnorodność, pojawiają się owady w tym dzięki roślinom miododajnym, pszczoły. Wysokie trawy dłużej się zielone, dzięki czemu teren wygląda estetycznie

Za koszeniem.
Wysokie trawy przy ulicy i przejściach dla pieszych pogarszają widoczność. Pogarsza się jakość zieleni, bo kwitną i wysiewają się chwasty. Nieskoszone trawniki uniemożliwiają wypróżnianie się psom. Są siedliskiem kleszczy a pyląc utrudniają życie alergikom. Wysoko rosnąca, przypadkowa zieleń, często kładąca się pod własnym ciężarem jest nieestetyczna.

Koszenie trawników w Rembertowie - Miasto

Mamy kilka pism z Miasta dotyczących sposobów dbania o miejskie trawników. Generalnie miasto zaleca ograniczyć koszenie trawników. Natomiast różne rekomendacje dotyczą różnych typów trawników w zależności od ich funkcji.

Miejskie łąki. Należy kosić raz w roku, jesienią, umożliwiając naturalną zmienność biologiczną flory miejskiej oraz schronienie dla drobnych zwierząt

Zieleń przyuliczna. Należ kosić trzy razy w roku, co jest konieczne ze względów sanitarnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W pasach zieleni między jezdniami (jak na Chruściela) można ograniczyć koszenie to jednego-dwóch w sezonie.

Trawniki w parkach i na skwerach. Należy kosić dwa razy w sezonie, przy czym polany rekreacyjne należy kosić częściej

Trawniki reprezentacyjne. Należy kosić nawet do dziesięciu razy w sezonie.

Co może być interesujące ze względów przyrodniczych zalety, choć różne, ma tak utrzymywanie wysokich jaki i krótkich trawników. O zaletach wysokich trwa już pisałem, natomiast regularnie koszona trawa jest dla odporniejsza na wydeptywanie, wykładanie a następnie gnicie i zamieranie roślin. Zaniechanie koszenia doprowadziło by do osłabienia roślin, długotrwałego efektu rżyska.

Koszenie trawników w Rembertowie
Koszenie trawników w Rembertowie
Koszenie trawników w Rembertowie

Dzielnica

Wobec tak różnorodnych uwarunkowań staramy się wypośrodkować regulacje Miasta, oczekiwania mieszkańców, z naszymi doświadczeniami i aktualnymi warunkami pogodowymi. Jak się Państwo domyślacie, mamy zgłoszenia z oczekiwaniem natychmiastowego wykoszenia trawy jak i protesty związane ze zbyt częstym koszeniem. Być może taka dynamiczna sytuacja, w której owszem mamy jako urząd swoje priorytety, ale reagujemy też na Państwa oczekiwania, jest optymalna. Bo co prawda zależy nam na jednolitym zarządzaniu zielenią w skali miasta, ale mieszkańcy w swoim najbliższym sąsiedztwie mogą mieć odmienne potrzeby. Zawsze jest pole do dyskusji.

Dzielnica

Po ostatnim zaskoczeniu jeżeli chodzi o sposób koszenia trawy w pasie zieleni na Chruściela, poprosiliśmy Zarząd Zieleni o wyjaśnienia. Mam je na piśmie. ZZ odpisuje, że trawę ścięto krótko przy skrzyżowaniach, przy przejściach dla pieszych oraz w okolicy nowych nasadzeń które są systematycznie podlewane i wysoka trawa utrudniała dostęp do nich. W innych miejscach pozostawiono wysoką trawę. I faktycznie tak jest. Problem z koszeniem pasa zieleni na Chruściela polega głównie na tym, że na przestrzeń wymyka sią miejskim standardom. Z jednej strony jest to pas zieleni między jezdniami, z drugiej strony pełni też funkcje reprezentacyjne.

Skip to content