Menu Zamknij

BEZPOŚREDNIO Z RATUSZA, czyli burmistrz Aleksander Lesiński, w pracy

Lasy Państwowe Rembertów - Nie zdzadzamy sie na wycinkę. Oraz co piszczy w WOŚ

To był dobry tydzień dla dzielnicy, podpisaliśmy:

  • umowę na budowę oświetlenia ul. Solferino na odcinku do ul. Szewskiej do ul. Kamaszniczej.
  • umowę z wykonawcą, na budowę nowego placu zabaw przy Przedszkolu nr 158 przy ul. Dwóch Mieczy
  • umowę na wyposażenie budynku komunalnego przy ul. Dwóch Mieczy 35 w instalację centralnego ogrzewania, instalację gazową, oraz instalację zimnej i ciepłej wody

Ponadto odebraliśmy jakościowo i oddaliśmy do użytku nowy teren rekreacyjny przy ul. Ilskiego

A co słuchać w „moich” wydziałach?

Ochrona Środowiska Lasy Państwowe Rembertów

Włączyliśmy się w akcję przeciwdziałania planowanym przez Lasy Państwowe wycinkom na terenie Warszawy. Wnioskujemy o wyjaśnienie celowości wycinek na terenie Rembertowa. Apelujemy o jej ograniczenie do koniecznego minimum. Nasze stanowisko uzasadniamy min tak

"Planowane działania w znaczący i drastyczny sposób wpłyną na środowisko przyrodnicze i wizerunek Dzielnicy Rembertów. (…) Zaznaczam, że lasy są trwale związane z charakterem dzielnicy Rembertów i miejscem, z którego korzystają dla wypoczynku mieszkańcy dzielnicy”

Z innych spraw w Wydziale Ochrony Środowiska, wyróżnia się podpisanie umowy na uruchomienia fontanny na ul. Frontowej, do tej pory nie mogliśmy tej umowy podpisać ze względów formalnych. (teren należy do AszWoj i musieliśmy unormować zasady korzystania z niego przez Dzielnicę)

Lasy Państwowe Rembertów
Lasy państwowe Rembertów

Podpisaliśmy też umowę na remont placów zabaw. Prace remontowe będą miały miejsce na na terenie parku na ul Frontowej. Na placach zabaw na ul. Czwartaków, Szyszaków, Konwisarskiej, Dwóch Mieczy, Wał Kościuszkowski, Chełmżyńska, Strażacka, Traczy, al. Chruściela. Zaczniemy od placu zabaw przy ul Szyszaków który wymaga największego remontu. Poważna zmiana zajdzie też na placu zabaw na Konwisarskiej gdzie wymienimy 100 szt płyt nawierzchni.

Na zaproszenie radnego Marcina Płonki uczestniczyłem w Komisji Oświaty i Zdrowia, na której omawialiśmy przygotowania do akcji Lato w Mieście, oraz sprawę dostępności sal gimnastycznych dla chętnych spoza szkoły (opiszę ten temat oddzielnie bo zgłaszaliście mi, że jest dla Was istotny). Dyskutowaliśmy też nad sprawozdaniem z działania Ośrodka Pomocy Społecznej (o tym także napiszę odrębny post bo to szeroki temat)

Do zobaczenia w sobotę na Dniu Dziecka w Strefie Sportu na Strażackiej

i w niedzielę o 13.00 na rozpoczęciu Art Festiwalu Rembertów - będziemy malować świat proszkiem HOLI!

Skip to content