Menu Zamknij
LI Sesja rady dzielnicy Rembertów - Wracamy do przedstawiania Wam relacji z sesji Rady Dzielnicy
Rada to szczególne wydarzenie. Oprócz tego, że to tu zapadają strategiczne dla dzielnicy decyzje. Radni popierający zarząd dzielnicy i radni opozycyjni, zasiadają naprzeciw siebie. Dla wytrawnych radnych, wszystko ma znaczenie, kto obok kogo siedzi, kto komu patrzy w oczy. Na sesji są też obecni burmistrzowie. Nie bez znaczenia dla charakteru wystąpień, jest fakt, że obrady są transmitowane online. Chociaż część radnych zdaje się o tym zapominać ale o tym później,
LI Sesja rady dzielnicy Rembertów

LI Sesja rady dzielnicy Rembertów

Pierwszym punktem była prezentacja, przez dyr. Mosaka ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta informacji o zaawansowaniu strategicznych dla dzielnicy inwestycji. I tak:

Estakada, na Żołnierskiej/Marsa ma być gotowa do końca roku. Potem, będziemy już tylko czekać na odbiory i dopuszczenie do ruchu, co powinno nastąpić w styczniu 2023.

Wiadukt. Nie ma żadnych opóźnień, w toku jest postępowanie związane z wysiedleniami pod teren budowy. Zarząd złożył w tej sprawie pismo do Biura Polityki Lokalowej o przydzielenie lokali z puli innych dzielnic, aby dodatkowo nie obciążać skromnego zasobu komunalnego naszej dzielnicy.

Tunel. SZRM uzupełnia braki merytoryczne w dokumentacji przekazanej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. O brakach zostali powiadomieni w ostatnich dniach sierpnia. W październiku mają odesłać do RDOŚ poprawioną dokumentację. Dyrektor spodziewa się decyzji ZRID, czyli pozwolenia na budowę na początku 2023. Następnym krokiem powinno być rozpisanie przetargu przez PKP PLK.
W kolejnym punkcie radni zaopiniowali pozytywnie Program wspierania rodziny w m.st Warszawie w latach 2022-2024

Nazwa programu jest nieco myląca, bo sugeruje że to program wsparcia dla wszystkich rodzin. Faktycznie program dotyczy jedynie rodzin posiadających dzieci, które wymagają wsparcia opiekuńczego. W Rembertowie to wsparcie materializuje się w działalności dwóch placówek wsparcia dziennego. Prowadzonych przez fundację „Przystań” na ul. Ziemskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na ul. Marsa

Mieliśmy napisać dlaczego niektórzy radni zdają się zapominać, że obrady są transmitowane online. W sytuacji gdy jedna z radnych zgłaszała problem z mikrofonem, radny Melak pozwolił sobie na okrzyk „do buzi!”, z kolei radny Osiński wygłaszał niewybredne uwagi o tuszy innego radnego. Niestety nie ma formalnej możliwości, żeby ukarać radnych za niestosowne zachowanie na sesji, dlatego pozostaje o tym pisać.
LI Sesja rady dzielnicy Rembertów
Skip to content