Menu Zamknij

LII Sesja Rady Dzielnicy – bezpośrednia relacja

W zeszły czwartek odbyła się kolejna LII Sesja Rady Dzielnicy – to jedna z ważniejszych sesji, dotyczyła poparcia dla projektu budżetu.

Na wydatki bieżące (czyli nieinwestycyjne) dla Rembertowa Miasto przeznaczyło 109 477 mln
Z czego wydatki na oświatę, czyli utrzymanie szkół, przedszkoli, pensje, to 67 629 mln
Na inne cele pozostaje 41 848 mln z tej kwoty należy odjąć zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, budżet Wydziału Spraw Społecznych związany z profilaktyką antyalkoholową, wynagrodzenia pracowników urzędu.

Do wydania na pozostałe cele związane z funkcjonowaniem dzielnicy pozostaje ok 16,9 mln

Na inwestycje przewidziane jest w budżecie ok 28 mln

Grupa Radnych zgłosiła wniosek o zmianę porządku o informację dotyczącą sytuacji z oświetleniem w Hali Gimnastycznej w SP nr 189

Burmistrz Lesiński dopuszczony do głosu w sprawie tego wniosku, zaprezentował wpis szkoły na Facebooku, który jego zdaniem zaświadcza, że wniosek radnych jest nieaktualny. Radni nie zmienili porządku obrad w tym punkcie.

Wniosek Zarządu o zmianę załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Warszawy na 2022

Zarząd wnioskuje zaakceptowanie zmian w budżecie. Zarząd chce pozyskać dodatkowe pieniądze ale wymagana jest pozytywna opinia Rady Dzielnicy

Zarząd przedstawia dodatkowe dochody dzielnicy w wysokości 121 tys, mają być one wydane na:

  • 6o tys na podwyżki płac w bibliotekach
  • 20 tys na zakup komputerów dla urzędu
  • 15 tys na wsparcie procesu wprowadzania wniosków CEEB, Poprzedni zarząd pozostawił sytuację w której z Rembertowa było nie wprowadzonych ok 2 tys wniosków, co powodowało niebezpieczeństwo nieuzyskania dodatków węglowych przez występujących o nie mieszkańców
  • 16 tys na program Partnerstwo dla Wolontariatu
  • 13 tys na wypłate odszkodowania z ubezpieczenia po częściowym zalaniu przedszkola na ul. Niepołomickiej

Pojawiły się też oszczędności w wydatkach bieżących. Zarząd proponuje żeby były wydane na:

  • 17 tys na remont ogrodzenia w szkole na Ziemskiego
  • 13 tys naprawa kominów na Dwóch Mieczy
  • Wynagrodzenia dla asystentów rodziny
LII Sesja Rady Dzielnicy – bezpośrednia relacja

LII Sesja Rady Dzielnicy - DYSKUSJA

M Zyga: pyta czy remont klinkieru może być rozliczony z rękojmi wykonawcy
M. Golónka: nie może, minęło zbyt wiele czasu i nie stwierdzono wady materiałowej

A. Lesiński w trybie sprostowania: w kwocie ok 35 tys zostało wymienione oświetlanie hali, o co szkoła zabiegała od lat. Powodem czasowego wyłączenia hali była przepalona żarówka 400W . Burmistrz wątpi żeby szkoła występowała z tego powodu o odszkodowanie z ubezpieczenia, ale to decyzja dyrektora. Wymieniono 32 lampy na LEDowe. Dzieci nie straciły żadnych zajęć, a remont został przeprowadzony w czasie wolnym od zajęć.

DYSKUSJA NAD PROJEKTEM BUDŻETU

Wyróżnikiem tego projektu jest rekordowa kwota na inwestycje w wysokości ok 28 mln

Nowością jest dopisanie do budżetu planów budowy Drogi Rowerowej wzdłuż ul. Strażackiej> Inwestycja ta nie ma na razie finansowania. Zarząd ma o nie zabiegać.

Klub KO: będziemy wspierać projekt, jest bardzo duży budżet inwestycyjny, zwłaszcza jeżeli chodzi o olbrzymią kwotę na szkołę na Wygodzie. Trzeba go wspierać, wcześniejsze wykazywanie niedoborów jest świadectwem odpowiedzialności.

Klub PiS. Będzie przeciw, docenia inwestycjd na Niepołomickiej ale nie może być za.

Klub LR. Są w budżecie przyrosty kwotowe, ale powinno być jeszcze więcej inwestycji będą głosować przeciw.

Klub FdR. Szkołę wszyscy chcieliśmy, ale nie udało się do tej pory udało pozyskać pieniędzy, skoro zostały pozyskane to nie można głosować przeciw szkole

M. Iwanicki: do radnego Wosztyla rezerwujemy 400 tysięcy na remonty szkół, niemal więcej 4x więcej niż do tej pory. Droga Rowerowa: w 2019 głosował Pan za nią, w takim kształcie o jaki chcemy zabiegać, od Zesłańców do Żołnierskiej, był Pan „za” dziś jest Pan „przeciw”?.
Do radnego Zygi i Karczmarza. Radny Zyga mówi, że to kontynuacja budżetu z 2021 a Pan Karczmarz mówi że będzie przeciw, to sprzeczność. Do radnego Ługowskiego: myli pan wydatki bieżące z inwestycyjnymi. Pieniądze na dom komunalny są przeznaczone konkretnie na prace budowlane. To samo się tyczy balonu nad boiskiem w SP217. Burmistrz liczy na poparcie budżetu

E.Wojciechowska-Borek. Mówi, ze raduje ją rozbudowa szkoły na Niepołomickiej bo jest potrzebna. Ale słowo „pozyskiwanie” środków to ściema, zły jest ustrój Warszawy. To żebranina. Musiało dojść do puczu żeby pojawiły się pieniądze.

K Osiński: Pyta czy ktoś rozmawiał z burmistrzem Zielonki o zbudowaniu drogi do Rembertowa. Radny uważa, że Zielonka by chętnie zbudowała drogę do Rembertowa przez las. Chwała dla wszystkich dotychczasowych burmistrzów, obecna władza też coś pewnie zrobi. Pyta gdzie są środki na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Chciałby żeby były pieniądze na inwestycje około tunelowe. Gratuluje wszystkim, którzy starają się coś zrobić dla Rembertowa. Oczekuje konsultacji w sprawie przyszłości ciuchów.

J. Melak: Mówi że trudno mi się zgodzić poprzednikami. Nie ma szkoły. To, że jest zapisane 14,7 mln na tą inwestycję, to nie znaczy, że szkoła powstanie.

M Iwianicki: do radnego Osińskiego: mamy środki na konsultacje społeczne dot. Ciuchów, trzeba czytać budżet
do radnego Melaka: Bez pozyskania pieniędzy, przeciwko którym pan głosował, nawet byśmy nie zrobili projektu szkoły.

I Kowalska: Mówi, że dla niej to oczywiste, że poprze budżet który daje szansę rozwoju. Jeżeli są pieniądze to trzeba je wydać a nie torpedować. Jeżeli chodzi o drogę rowerową to RB zbiera podpisy pod DDR na kawałek od Zesłańców do Żołnierskiej. Zagłosują za dobrym budżecie. Proponuje żeby już nie bić piany tyko głosować zgonie z sumieniem.

M Golónka. Mówi, że zawsze budżet może być lepszy. Jednak nikt w jednej kadencji nie zrobił wszystkiego. Z zatrwożeniem słucha, że ktoś mówi, że zagłosuje przeciw żeby dać wyraz politycznego sprzeciwu. Zastanówmy się, co pomyślą mieszkańcy o radnych którzy chcą poświęcić budżet w imię politycznych pokazówek.

A Ługowski: dopowiada, ze jeżeli burmistrz Iwanicki mówi, ze 55 tys wystarczy na utrzymanie studni oligoceńskiej to radny w to wątpię. Do burmistrza Lesińskiego: mówicie, że wymieniliście w Hali oświetlenie na LEDowe i świetnie! To duża oszczędność na rachunkach, ale mam wątpliwości co do motywacji.

M Iwanicki: Jeszcze raz tłumaczy, czym innym są koszty inwestycji a czym innym koszty utrzymania. Proszę tego nie mylić. WOŚ przyjął 55 tys na późniejsze utrzymanie studni, nie wiemy na 100% czy to starczy, ale nie wiemy też dokładnie w jakim miesiącu 2023 roku zostanie uruchomiona studnia i co za tym idzie ile miesięcy będziemy ją utrzymywać. W sprawie domu komunalnego, w toku jest postępowanie przetargowe.

E. Wojciechowska-Borek do radnej Kowalskiej: Popiera głos Izy ale nie rozumie dlaczego jest taka kolejność, powinno być tak, że najpierw uchwalamy budżet a potem pozyskujemy pieniądze. Do tej pory niedobory były uzupełniane, i to funkcjonowało, ale wszystko może się zdarzyć. Dlatego to jest niepokojące. Ratusz chciał upolitycznić samorząd.

M Iwanicki: Stwierdza, że czuje dyskomfort gdy słyszy jak pani Brek z PiS mówi o upartyjnieniu, gdy żyjemy w kraju skrajnie upolitycznionym, gdzie PiS daje „swoim” samorządom a stara się zabrać miastom rządzonym przez inne partie.

M Golónka. Przypomina, że radni opiniują projekt budżetu. Ma nawet wątpliwości czy możemy go zmieniać. Prosi o opinię mecenasa

Mecenas odpowiada, że w sprawach budżetowych obowiązuje zasada bilansowania. Jeżeli coś się chce dopisać to z czegoś należałoby zrezygnować. Możecie państwo dodawać dodatkowe inwestycje niejako do listy życzeń sygnalizując ich potrzebę. Natomiast nie możemy zmieniać samego projektu budżetu.

WYNIKI NAJWAŻNIEJSZEGO GŁOSOWANIA
w sprawie: przyjęcia projekt uchwały w sprawie wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2023 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów

LII Sesja Rady Dzielnicy - Wyniki Glosowania

ZA: 11
PRZECIW: 6
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2
BRAK GŁOSU: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Barbara Burtniak, Mirosław Górczyński, Anna Górska, Marek Jarzęcki, Stanisław Kowalczuk, Izabela Kowalska, Tomasz Lis, Arkadiusz Piotrowski, Marcin Płonka, Grzegorz Portasiewicz, Marcin Ziętek

PRZECIW (6)
Grzegorz Karczmarz, Andrzej Ługowski, Józef Melak, Krzysztof Osiński, Ewa Wojciechowska-Borek, Andrzej Zawiślak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Michał Kaczyński, Michał Zyga

BRAK GŁOSU (2)
Alfred Pogorzelski, Artur Wosztyl

LII Sesja Rady Dzielnicy
Skip to content