Menu Zamknij

Radni w pracy - Marcin i Iza a LIX sesja rady dzielnicy Rembertów

Wczorajsza sesja miała w porządku trzy główne punkty.
Zaczęliśmy od głosowania nad zmianami budżetowymi. Mamy dodatkowe pieniądze. Ponad 3,5 mln zł z budżetu Miasta i 2 mln zł pozyskane z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, z przeznaczeniem na finansowanie zadaszenia boiska w szkole nr 217. Żeby zagospodarować te pieniądze, Rada Dzielnicy musiała pozytywnie zaopiniować proponowane przez zarząd zmiany budżetowe.Zmiany POPARLI radni: Rembertów Bezpośrednio, Koalicji Obywatelskiej oraz Forum dla RembertowaZmian NIE POPARLI radni: Prawo i Sprawiedliwość i Lepszy Rembertów - wstrzymując się od głosu i jedyny głosujący przeciw - radny Kaczyński

LIX sesja rady dzielnicy Rembertów

Oto ważniejsze z głosowanych pozycji:

Wydatki bieżące

 • Utrzymanie i remonty dróg gminnych – ponad 1 mln
 • Utrzymanie i konserwacja zieleni – 120 tys
 • Dom Kultury "REMBERTÓW” - niemal 245 tys
 • Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów – 315 tys zł
 • Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II – ponad 200 tys zł
LIX sesja dzielnicy Rembertów

Wydatki inwestycyjne.

 • Budowa ul. Kołodziejskiej – zwiększenie o 1 mln zł
 • Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy – 28 tys zł
 • Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 – zwiększenie o 700 tys zł
 • Modernizacja dachów w szkołach podstawowych – 200 tys zł
 • Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych - prace
 • przygotowawcze – 50 tys zł
 • Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego 22 - prace przygotowawcze – 10 tys zł
 • Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy 5 - prace przygotowawcze – 10 tys zł
 • Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego – 60 tys zł
 • Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 60 tys zł
 • Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej – 300 tys zł
 • Montaż oświetlenia tablicy pamiątkowej przy ul. Traczy – 12 tys zł
LIX sesja rady dzielnicy Rembertów

Wydatki bieżące

Dyskusja dotycząca budżety zawsze jest długa tak było i tym razem, procedowanie tego punktu trwało prawie 3 godziny. Oto główne tematy dyskusji

Od kilku sesji część radnych kontestuje pomysł zadaszenia boiska przy szkole nr 217 zwracając uwagę że być może zamiast budować trzeba było wynajmować halę od Strefy Sportu.

Problemem też były wydatki na kulturę. Ostatecznie ich zasadności musieli bronić poproszeni na sesję dyrektorzy Domów Kultury i Biblioteki. Zwłaszcza zwróciło uwagę płomienne wystąpienie dyrektora DK Rembertów, który uświadamiał radnym, że pracownicy domów kultury są osobami z wyższym wykształceniem o specjalistycznej wiedzy i podwyżka płac o 7% jest konieczna by utrzymać zatrudnienie. Radni opozycji tłumaczyli, że popierają te wydatki, ale nie mogą poprzeć zmian, bo nie akceptują innych wydatków, jak np. ciągle dyskutowanej budowy zadaszenia boiska SP217.

Poproszono o uzasadnienie budowy wind w szkole i przedszkolu. Okazało się, że są to placówki z oddziałami integracyjnymi, dlatego sprawa ich dostępności dla dzieci niepełnosprawnych jest priorytetem.

Tymczasem po głosowaniu

Po głosowaniach w sprawie zmian budżetowych, kolejnym punktem było przedstawienie przez Panią dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, aktualnego raportu z działań ośrodka. To był ostatni raport jaki usłyszeliśmy z ust Pani Moniki, dla której był to przedostatni dzień w pracy. Słowo o raporcie: cały czas zmienia się rola OPS, co raz mniej osób korzysta z bezpośredniego wsparcia finansowego. Natomiast rośnie liczba osób zwracających się do ośrodka w trudnych sytuacjach życiowych, wymagających wsparcia specjalisty.

Pożegnania były długie i ciepłe, co nie było to zaskoczeniem, bo Pani Dubanowska przepracowała w rembertowskim OPS 22 lata, każdy chętny do współpracy miał możliwość zrealizowania jakiś wspólnych wyzwań. Jak sprawdził burmistrz Iwanicki, wciągu tych wszystkich lat, kiedy Pani dyrektor poddawała ocenie Rady Dzielnicy działalność OPS, radni zawsze głosowali na TAK, nigdy nikt nie był przeciw, co więcej nigdy nikt się nie wstrzymał od głosu.

RB przy współpracy z Panią Moniką, robił od lat Pogotowie Świętego Mikołaja, więc wiemy co mówimy  22 lata sekundowania zmianom społecznych jakie zaszły w Rembertowie, 22 lata wspierania tych którzy wymagali wsparcia by się utrzymać na powierzchni. Kawał dobrej i wyczerpującej pracy, ale coś się kończy coś się zaczyna.

Wodociagi Akademia rembertów a na LIX sesja rady dzielnicy Rembertów

Kolejny temat omawiany na Sesji Rady, szczególnie zainteresuje mieszkańców korzystających z usług wodno-kanalizacyjnych w ramach wydzielonej przez Miasto aglomeracji Akademia Rembertów. Na tym terenie nasila się problem z jakością infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, często dochodzi do awarii a dla mieszkańców rosną koszty. Jednocześnie sytuacja wydaje się patowa. MPWiK sygnalizowało możliwość przejęcia tej sieci pod warunkiem jej zinwentaryzowania. Argumentując, że muszą wiedzieć co przejmują, skoro mają być za to odpowiedzialni. Jednak ani Agencja Mienia Wojskowego ani żaden inny podmiot nie chce podjąć się tego kosztownego wyzwania.

Grupa radnych KO: Piotrowski, Portasiewicz, Ziętek, Lis, Górska, Górczyński , RB: Kowalska, Płonka i Forum: Kowalczuk, Burtniak, Jarzęcki, postanowiła wesprzeć mieszańców, uchwalając wspólne stanowisko skierowane do wszystkich mających wpływ na zmianę obecnego stanu rzeczy podmiotów. W głosowaniu, oprócz wnioskodawców, stanowisko poparł radny Ługowski (PiS), pozostali radni wstrzymali się od głosu albo w ogóle nie przystąpili do głosowania

Co zawiera przegłosowane na tak, stanowisko Rady Dzielnicy ?

1. Prośbę skierowaną do Prezydenta Trzaskowskiego i MPWiK o przyłączenie sieci do zasobów MPWIK i o podjęcie prac modernizacyjnych

2. Apel do obecnego zarządcy sieci, czyli firmy Eko-Resys, o podjęcie czynności mających na celu zmniejszenie ceny za odprowadzenie ścieków dla mieszkańców.

3. Wniosek do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o analizę warunków ekonomicznych przy procedowaniu wprowadzenia nowej taryfy przez Eko-Resys

4. Poparcie dla wniosków mieszkańców skierowanych do Rady Warszawy o sfinansowanie dopłaty dla mieszkańców korzystających z newralgicznej sieci, które miały by wyrównać różnice między taryfami MPWiK a Eko-Resys

https://rb.waw.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-327441689_1414507132413880_1762553570298279165_n-1.jpg
Skip to content