Menu Zamknij

Nowa kadencja Rembetów START!

Nowa kadencja Rembetów
Od dzisiaj oficjalnie mamy nową Radę Dzielnicy i nie tylko...
Radni złożyli ślubowanie następującej treści. A więc nowa kadencja Rembertów !
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście, obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
Dla nas to wzruszający moment, po 12 latach wspólnego działania jako Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio – dzięki Państwa głosom mamy 4 radnych. Są to Iza Kowalska , Kamil Staruch , Marcin Płonka i Aleksander Lesiński
W porządku sesji przewidziany jest wybór Przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczących. Wynik głosowania na prezydium Rady Dzielnicy, zazwyczaj sugeruje jaka w tej kadencji koalicja będzie sprawowała władzę w naszej dzielnicy. Tym razem nie było zaskoczeń, a wszelkie wątpliwości rozwiał burmistrz Iwanicki, informując zebranych, że wczoraj została zawiązana koalicja, trzech ugrupowań, Koalicja Obywatelska, Rembertów Bezpośrednio i Forum dla Rembertowa.
Jest to kontynuacja dotychczasowego porozumienia. Te trzy ugrupowania rządzą w Rembertowie od ponad dwóch lat. Do tej pory koalicję reprezentowało o 11 radnych a od pół roku 9. W wyniku Państwa wyborów, w tej chwili te trzy ugrupowania otrzymały 16 mandatów. Zawiązując koalicję, radni KO, RB, i Forum reprezentują zdecydowaną większość głosujących w wyborach mieszkańców, poza koalicją znaleźli się radni PiS, oraz jako rodzynek w samorządowym cieście, Józef Melak.
Nowa kadencja Rembetów
82782ac6-afd3-4e43-bb1e-3b9761689dec
Nowa kadencja Rembetów
pl 2

Nowa kadencja Rembetów - Prezydium i Zarząd

Na tym byśmy wyczerpali porządek sesji, ale na wniosek grupy 16 koalicyjnych radnych, zgłoszono i przyjęto rozszerzenie obrad o wybór burmistrza i jego zastępców.
Do pełnienia tej funkcji został zgłoszony – Maciej Iwanicki. Urzędujący burmistrz nie pobrał karty do głosowania, aby nie głosować w swojej sprawie. Stosunkiem głosów 15 za 5 przeciw Maciej Iwanicki został wybrany na stanowisko burmistrza dzielnicy Rembertów.
Następnie nowy burmistrz wskazał kandydatów na swoich zastępców. Aleksandra Lesińskiego, czyli swojego dotychczasowego zastępcę oraz Arkadiusza Piotrowskiego. Obaj kandydaci zostali wybrani na członków zarządu, odpowiednio stosunkiem głosów 15 za przeciw 5 oraz 17 za przeciw 3 wstrzymujący 1
Mamy nowy zarząd! W składzie Maciej Iwanicki (KO), Aleksander Lesiński (RB), Arkadiusz Piotrowski (KO)
Na koniec sesji, radni uroczyście pożegnali burmistrza Mieczysława Golónkę. Burmistrza który w roli członka zarządu lub radnego spędził 30 lat.
Ustępujący burmistrz mówił, że wybory dały wyraźny sygnał, że mieszkańcy oczekują zmian. Złożył radnym życzenia - odważnych marzeń, skuteczności oraz cierpliwości.
Skończyła się pewna epoka. A na nas czeka nowa kadencja Rembetów
Skip to content