Menu Zamknij

Jeszcze tylko kebab i można iść na Sesję 🙂

OPS Rembertów kilka faktów. Ważnym punktem dzisiejszej Sesji Rady Dzielnicy wcześniej omawianym na Komisji Oświaty było Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Zaczniemy od tym tego czym się miniony rok się wyróżnił a później będzie jeszcze trochę statyki

Rembertów, SĄSIEDZKIE WARTOŚCI

W trakcie trwania pandemii COVID, pracownicy rembertowskiego OPS byli mniej angażowani we wsparcie osób dotkniętych pandemią, niż to było konieczne w innych dzielnicach. Wyjaśnieniem tej wyjątkowej sytuacji jest sąsiedzie wsparcie. Byliśmy wrażliwi na zagrożenie życia i utrudnienia w zaopatrzeniu wynikające z izolacji. Pomagaliśmy sobie wzajemnie nie czekaliśmy na rekcję instytucji.

ZNIKAJĄ zwyczajowe BARIERY

Zmienia się odbiór społeczny OPS, jest traktowany jako miejsce do którego można się zwrócić nie tylko w ekstremalnie trudnej sytuacji życiowej, ale też po poradę w bardziej codziennych problemach. Rośnie liczba osób z wykształceniem wyższym i średnim zwracających się od OPS o wsparcie psychologiczne czy wychowawcze. W 2021 roku ponad 60% osób zwracających się o pomoc psychologiczną osobami dobrze wykształconymi.

COVID. Ze względu na trwającą pandemię wzrosła ilość osób korzystających z pomocy psychologicznej. Pandemia przyczyniła się też do wzrostu ilość przypadków przemocy domowej. Ze statystyk wynika, że mniejszym lub większym stopniu pandemia dotknęła każdego z rembertowiaków, czy to w postaci choroby czy konicznej izolacji.

ZNIKAJĄ zwyczajowe BARIERY

Pani dyrektor Monika Dubanowska określa ją jako działania mające na celu usamodzielnienie się osób i rodzin tzn. umożliwienie im przyswojenia ich własnej wolności, by mogli stać się niezależnymi, autonomicznymi, wolnymi obywatelami...

OPS Rembertów
OPS Rembertów

Czas na trochę STATYSTYKI. Ilu nas jest? Ciut mniej.

Wg danych na 31.12.2021 w Rembertowie było zameldowanych 23099 osób. Przy czym więcej było kobiet 12148 a mężczyzn 10951. Przez rok liczba osób spadła o 143 osoby.

W różnych kategoriach wiekowych na przestrzeni ostatnich lat nieco wzrasta ilość młodzieży i dzieci oraz seniorów. Spada ilość osób w wieku produkcyjnym

BEZROBOCIE

W dzielnicy mamy 377 osób bez pracy, przy czym w większości dotyczy to osób długotrwale bezrobotnych. Co stanowi 4,6% i jest wyższe niż średnia warszawska która wynosi 1,8%

Z pomocy społecznej w Rembertowie korzysta ponad 3% mieszkańców. Od 2003 roku ilość osób korzystających z pomocy systematycznie spada. Najczęściej z pomocy korzystają samotni emeryci, co zazwyczaj jest połączone z długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością.

W dzielnicy mamy 377 osób bez pracy, przy czym w większości dotyczy to osób długotrwale bezrobotnych. Co stanowi 4,6% i jest wyższe niż średnia warszawska która wynosi 1,8%

Z pomocy społecznej w Rembertowie korzysta ponad 3% mieszkańców. Od 2003 roku ilość osób korzystających z pomocy systematycznie spada. Najczęściej z pomocy korzystają samotni emeryci, co zazwyczaj jest połączone z długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością.

RAS, Dwa, Trzy, czyli aktywność seniorów

Covid zmniejszył w stosunku do poprzednich lat liczebność RAS. Częściowo bezpośrednio przez skutki choroby, częściowo przez obawy związane z pandemią a częściowo przez konieczność izolacji. W tej chwili aktywnie uczestniczy w aktywnościach proponowanych przez RAS nieco ponad 60 osób. Wobec wzrastającej ilości seniorów w dzielnicy jednym z wyzwań dla OPS i samorządu będzie odbudowanie liczebności Akademii.

Skip to content