Menu Zamknij

Rada Kobiet w Rembertowie

Rada Kobiet w Rembertowie - pomysł powołania takiej organizacji padł na spotkaniu kandydatek KW Stowarzyszenia Rembertów Bezpośrednio, z wyborczyniami.

Po co nam Rada Kobiet w Rembertowie ?

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce powstało wiele Rad Kobiet, zarówno w ramach administracji centralnej (np. Rada Kobiet w rolnictwie), jak i też samorządowej (np. Podlaska Rada Kobiet, Warszawska Rada Kobiet).
Samorządowe Rady Kobiet wspierają prezydentów, prezydentki, burmistrzów i burmistrzynie w realizacji praw człowieka na poziomie lokalnym. Ich aktywność obejmuje komunikację z
samorządami, wymianę doświadczeń oraz działania na rzecz ochrony praw kobiet.
Są one ważnym narzędziem w walce o równouprawnienie i godność kobiet, a ich działania przyczyniają się do budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Rada Kobiet w Rembertowie
Rada Kobiet w Rembertowie

Rady Kobiet mają ogromne znaczenie z następujących powodów:

  • Reprezentacja i wpływ: Rady Kobiet stanowią platformę, na której kobiety mogą wyrażać swoje opinie, potrzeby i aspiracje. Dzięki temu mają realny wpływ na podejmowane w samorządach decyzje. Członkinie Rady reprezentują różnorodność społeczną i przyczyniają się do bardziej zrównoważonego podejścia do zarządzania.
  • Walka o prawa kobiet: Rady Kobiet działają na rzecz ochrony praw kobiet, w tym praw reprodukcyjnych, równości płci, przeciwdziałania przemocy oraz dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. Poprzez swoje działania przyczyniają się do tworzenia bardziej przyjaznego dla kobiet środowiska.
  • Edukacja i świadomość społeczna: Rady Kobiet organizują kampanie edukacyjne, seminaria, warsztaty i spotkania, aby zwiększać świadomość społeczną na temat praw kobiet. Informują o problemach, z jakimi borykają się kobiety oraz promują zmiany na lepsze.
  • Lobbing i współpraca: Rady Kobiet współpracują z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i samorządami w celu osiągnięcia wspólnych celów. Poprzez lobbing starają się wpłynąć na politykę lokalną i kształtować środowisko równych szans.
Powołana w 2019 roku Warszawska Rada Kobiet działa na rzecz równości płci, praw kobiet oraz eliminacji wszelkich form dyskryminacji w Warszawie. Rada angażuje się także w działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet w mieście i wpływanie na decyzje podejmowane przez władze poprzez wspieranie kampanii społecznych, organizowanie dyskusji, warsztatów i akcji charytatywnych.
Zarówno w Warszawie, jak też w naszej dzielnicy, kobiety mają przewagę liczebną nad mężczyznami. Czy jednak głos mieszkanek dzielnicy jest reprezentowany co najmniej w równym stopniu jak głos płci przeciwnej?
Wystarczy policzyć, ile kobiet zasiada w Radzie Dzielnicy w mijającej kadencji – przypominamy: 2 kobiety i 18 mężczyzn.
Rada Kobiet w Rembertowie
Skip to content