Menu Zamknij

BEZPOŚREDNIO Z RATUSZA, Gdzie jest Rembertowski tunel?!

OCHRONA ŚRODOWISKA

fontanna. W zeszłym roku doszło do poważnych uszkodzeń fontanny. Uszkodzona jest cała konstrukcja nośna płyt. Do zniszczeń doszło, bo ktoś jeździł samochodem po płycie fontanny. Teoretycznie dojazd do tego miejsca uniemożliwia parkingowa blokada, jednak w zeszłym roku udało się wyrwać kłódkę i wjechać na teren parku. Zimą wyrwano też część kostek okalających fontannę. Ostatecznie, jest konieczność przeprowadzenia generalnego remontu. Mamy już wybranego wykonawcę. Koszt to prawie 40 tys zł.

ZATRUDNILIŚMY EKODORADCĘ.

Można się z nim spotkać w ratuszu. A w przyszłym tygodniu ruszy w teren. Będzie miał przy sobie identyfikator, który ma obowiązek okazać. Jaki jest cel pracy ekodoradcy? Głównie ma zachęcać mieszkańców, do skorzystania z oferty Miasta na ułatwienia przy likwidacji szamba.

GDZIE JEST REMBERTOWSKI TUNEL?!

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta uzupełnił braki merytoryczne, dokumentacja wróciła zatem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, trwa ocena merytoryczna uzupełnień. Jeżeli nie będzie dalszych zastrzeżeń, następnym krokiem będzie przesłanie dokumentów do zatwierdzenia przez SANEPID i Wody Polskie.

Gdzie jest Rembertowski tunel?

SZKOLIMY SIĘ DLA WAS

W zeszłym tygodniu Miasto zorganizowało szkolenie dla kadry zarządzającej, pt "Zarządzanie procesami w urzędzie". Szkolenie dotyczyło optymalizacji procesu podejmowania działań. Co jest o tyle ważne, że w urzędniczej rzeczywistości, we wszystkie działania zaangażowane jest wiele komórek. Opisanie i wynikające z tego usprawnienie tych procesów, ma za zadanie wykluczyć „defekty” np. przez skrócenie obiegu dokumentów lub wykluczenie zbędnych procedur. W tej chwili, każda dzielnica ma zorganizowany wewnętrzny podział, na wydziały i ich kompetencje, różnorodnie, w zależności od decyzji burmistrzów. Nie przesądzam, czy to dobrze czy to źle. Natomiast ewidentnie Miasto dostrzega, ze wiele rzeczy np. w wydawaniu decyzji czy fakturowaniu można usprawnić. A co najważniejsze… JAKA Z TEGO KORZYŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW? – szybsze załatwianie spraw, szybciej postępujące inwestycje. To plan na przyszłość, ale dobrze, że Miasto jest świadome, że jest co poprawiać.

SPRAWY SPOŁECZNE

Zadaniem Wydziału Spraw Społecznych jest realizacja programów mających przeciwdziałać uzależnieniom wśród młodzieży. Programy realizujemy głównie w szkołach na wniosek dyrektorów, którzy proponują nam konkretne działania. Wydział ocenia ich merytoryczną wartość i zgodność z programem. Pieniądze pochodzą z „korkowego”, czyli z opłaty jaką wnoszą przedsiębiorcy za koncesję na sprzedaż alkoholu. Ponieważ diagnozujemy problem uzależnień jako narastający, w tym roku wnioskowaliśmy o dodatkowe pieniądze, na działania skierowane tak do dzieci jak i do rodziców. Dostaliśmy dodatkowe 40 tys, z perspektywą, że drugiej połowie roku możemy liczyć na kolejne dofinansowanie.

Skip to content