Menu Zamknij

Samorząd Rembertów: Bezpośredni Radni i Aktualności

Co nowego w samorządzie Rembertów?

Wydawać by się mogło, że po inauguracyjnej sesji Rady Dzielnicy nasi radni zwolnili tempo. Nic bardziej mylnego! W oczekiwaniu na powołanie Komisji stałych Rady Dzielnicy, radni samorządu Rembertów aktywnie uczestniczą w spotkaniach i warsztatach. 10 czerwca Komisja Ładu Przestrzennego Rady Warszawy zorganizowała posiedzenie, na którym przedstawiciele Prezydenta Warszawy przedstawili założenia programu #Warszawa2040+. Czyli projekt strategii i planu ogólnego.

Co nowego w samorządzie Rembertów?

4 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają akt planowania przestrzennego zwany „planem ogólnym”, który umożliwia każdej gminie, w tym Rembertów, planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju przestrzennego.

Plan ogólny jest dokumentem przyjmowanym przez radę gminy, obejmującym cały obszar gminy z wyłączeniem niektórych terenów zamkniętych. Określa strefy planistyczne, gminne standardy urbanistyczne oraz potencjalne obszary uzupełnienia zabudowy i zabudowy śródmiejskiej.

Samorząd Rembertów
Samorząd Rembertów

Znaczenie Planu Ogólnego

Plan ogólny stanowi bazę dla ustalania przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia warunków zabudowy. Jest podstawą prawną do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument ten jest kluczowy dla opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Harmonogram Wdrożenia Planu Ogólnego

Plan ogólny ma być wdrażany sukcesywnie, aby każda gmina w Polsce, w tym Rembertów, posiadała opracowany plan ogólny do 1 stycznia 2026 r. Miasto st. Warszawa oficjalnie rozpocznie prace nad dokumentami we wrześniu, w Centrum Nauki Kopernik. Pierwsza techniczna publikacja planowana jest na marzec 2025 r., a konsultacje społeczne rozpoczną się we wrześniu 2025 r.

Prezydent Renata Kaznowska podkreśla, że konsultacje będą obejmować nie tylko specjalistów, ale także mieszkańców, radnych dzielnic i organizacje pozarządowe, co pozytywnie wpłynie na proces tworzenia planu.

Informacje na Bieżąco

Samorząd Rembertów będzie regularnie informować mieszkańców o postępach prac nad planem i strategią. Członkowie dzielnicowej komisji planują zorganizować posiedzenie, na które zaproszą przedstawicieli miasta, aby szczegółowo omówić plan ogólny i nową strategię.

Zapraszamy do śledzenia naszych aktualności, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi Samorządu Rembertów.

Skip to content