Menu Zamknij

Studnia oligoceńska Rembertów – sukces czy porażka? czyli burmistrz Aleksander Lesiński w pracy

Nie mamy jeszcze w gronie zarządu podjętej uchwały o podziale nadzoru nad konkretnymi wydziałami. Opiszę więc państwu bieżące działania z tych dotychczas nadzorowanych przeze mnie wydziałów.
Oświata – w szkole na dwóch mieczy będziemy trenować… umysły
W SP189 postawiliśmy do dosyć nietypowe rozwiązanie. Nietypowe tylko na pierwszy rzut oka. W przyszłym roku szkolnym otwieramy klasę sportową, o profilu szachowym. To z jednej strony efekt dużej popularności turniejów szachowych w naszej dzielnicy. Druga strona to chęć podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły. Rodzice chyba już docenili możliwości, jakie daje dzieciom wzmożony trening umysłowy w klasie szachowej. Lista chętnych jest niemal pełna, zostały ostatnie miejsca.
Dla ostatnich chętnych przytoczę wyniki badań. Dzieci, które grają w szachy rozwijają kompetencje matematyczne o 12% lepiej od dzieci, które biorą udział w innych zajęciach. Dodatkowo podczas gry w szachy u graczy znacząco rozwija się pamięć, myślenie przyczynowo-skutkowe oraz umiejętność planowania i podejmowania decyzji. Zasady gry i samodzielne wykonywanie ruchów uczą dziecko odpowiedzialności, koncentracji i cierpliwości.
Studnia oligoceńska Rembertów

Studnia oligoceńska Rembertów - Ochrona Środowiska

Może są Państwo ciekawi, na ile intensywnie korzystamy ze studni oligoceńskiej i jak dzielnica dba o jakość pobieranej z niej wody. Miesięczny pobór wody, to ok 15 m3, czyli inaczej mówiąc 15 tys litrów czyli 3000 pięciolitrowych baniek na wodę. Jesteśmy zobowiązani regularnie badać jakość wody w ujęciu. Ostatnie badanie przeprowadzaliśmy 26 kwietnia.
Nasz zdrój to ujęcie wody z pochodzącej z utworów trzeciorzędowych. Głębokość otworu ujęcia wynosi 235 m. Jakość wody jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i spełnia nałożone przepisami wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne.
Uzdatnianie wody surowej polega na początkowym napowietrzeniu wody przy pomocy sprężonego powietrza i procesie utleniania w zbiorniku hydroforowym. Następnie woda jest przekazywana na I i II stopień uzdatniania. I stopień uzdatniania stanowią dwa filtry ciśnieniowe ze złożem katalitycznym, regeneracja filtrów odbywa się przez płukanie. II stopień utleniania stanowią dwa filtry ciśnieniowe ze złożem jonitowym i ze złożem do usuwania organiki.
Regeneracja tych filtrów odbywa się za pomocą solanki. Badania wody z ujęcia wykonywane są zgodnie z aktualnymi przepisami na podstawie harmonogramu zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
Na zdrowie!
Skip to content