Menu Zamknij

Zarząd dzielnicy Rembertów - Bezpośrednio z ratusza czyli burmistrz Aleksander Lesiński w pracy

Jako zarząd dzielnicy Rembertów podzieliliśmy się "pionami"

W Rembertowie zarząd dzielnicy składa się z 3 osób, w tej kadencji są to Maciej Iwanicki, Arkadiusz Piotrowski i ja, czyli Aleksander Lesiński. Nasza codzienna praca opiera się na podziale obowiązków. To właśnie tzw „piony” czyli wydziały, których pracę nadzorują poszczególni burmistrzowie. To o tyle ważne, że wiecie Państwo, do którego z nas zwracać się, z jaką sprawą oraz za jaki zakres pracy urzędu odpowiadamy.
W wielkim skrócie można uznać, że w nowej kadencji nie dokonaliśmy rewolucyjnych zmian w kwestii podziału obowiązków. Główny burmistrz Iwanicki, odpowiada za budżet, zamówienia publiczne, wewnętrzne spawy urzędu jak kadry czy utrzymanie budynku oraz za sport, oraz za działanie biblioteki i domów kultury. Burmistrz Piotrowski, został burmistrzem „technicznym”, odpowiada za inwestycje i remonty, budownictwo i architekturę, bezpieczeństwo, gospodarkę gruntami oraz sprawy kultury i promocji.
Ja, tak jak przez ostatnie dwa lata, pozostaję na stanowisku burmistrza „społecznego”. Zależało mi na kontynuowaniu rozpoczętych działań, zwłaszcza, że w charakterystyka moich wydziałów polega na tym, że co prawda nie mamy okazji do przecinania wstęg, a wprowadzenie pewnych zmian wymaga lat, ale też efekty powinny być długotrwałe.
Zarząd dzielnicy Rembertów
Zarząd dzielnicy Rembertów

Zajmę się:

  • Oświatą i Wychowaniem
  • Sprawami Społecznymi i Zdrowiem
  • Ochroną Środowiska
  • Zasobami Lokalowymi
  • Obsługą Mieszkańców
oraz (to nowość) Zespołem Działalności Gospodarczej, mam nadzieję, że tu sprawdzą się moje dotychczasowe doświadczenia jako przedsiębiorcy.
Czekam na spotkania z Państwem, tradycyjnie czasem na takie bezpośrednie rozmowy jest każdy poniedziałek.

Burmistrz na Radzie Miasta

W zeszłym tygodniu Rada Miast podejmowała trzy uchwały dotyczące spraw Rembertowa. Chodzi o likwidację oddziałów przedszkolnych w SP217 i SP189, co jest wynikiem zmian demograficznych oraz przepisów p.poż, które uniemożliwiały dalsze utrzymywanie oddziałów przedszkolnych w obu szkołach. Kolejna uchwała dotyczyła nadania imienia szkole muzycznej, która odkąd uchwała wejdzie w życie, będzie nosiła nazwę Ignacego Paderewskiego.
Obecność na obradach Rady Miasta, to zawsze okazja do kuluarowych rozmów o sprawach Rembertowa. Mimo, że radni miejscy dopiero rozpoczęli pracę w komisjach, już umówiliśmy się na omówienie wyzwań związanych z ochroną przyrody miejskiej.
Skip to content