Menu Zamknij

Zarząd dzielnicy Rembertów - Bezpośrednio z ratusza czyli burmistrz Aleksander Lesiński w pracy

Korekta budżetu w Rembertowie

Praca w ratuszu wre, szczególnie w okresie półrocza, kiedy to następuje ważny moment korekty finansów dzielnicy. Pracujemy nad budżetem, analizując wyniki przetargów i opłacone faktury, aby ustalić, czy mamy oszczędności na sfinansowanie nowych zadań, czy też musimy szukać oszczędności ze względu na wyższe koszty niż przewidywaliśmy.

Główna odpowiedzialność za budżet spoczywa na burmistrzu Macieju Iwanickim, jednak zastępcy również uczestniczą w pracach nadzorowanych przez siebie wydziałów. Na najbliższej sesji Rady Dzielnicy, Zarząd przedstawi radnym propozycje zmian budżetowych do zaopiniowania. Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie tych zmian przez Radę Miasta, co pozwoli na ich wprowadzenie w życie. Zachęcam do oglądania relacji z sesji.

DALL·E 2024-06-08 09.09.32 - A simple, hand-drawn pencil sketch illustrating budget revisions. The drawing consists of a few lines_ a hand holding a pencil and marking a simple pi
ZS74 Rembertów

Nowi radni w Radzie Dzielnicy Rembertów

Na najbliższej sesji Rady Dzielnicy możliwe jest również poznanie nowych radnych. Ja oraz Maciej Iwanicki, po powołaniu na członków zarządu, musieliśmy złożyć mandaty radnych. Na nasze miejsce wejdą kolejne osoby z list wyborczych z najwyższymi wynikami. W przypadku Rembertów Bezpośrednio będzie to Adam Prasek, debiutujący jako radny, a w przypadku Koalicji Obywatelskiej, doświadczony Mirosław Górczyński. Nowi radni wniosą świeżą energię i nowe pomysły do Rady Dzielnicy, co z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju naszej społeczności.

Nowe skrzydło ZS74 Rembertów i dom komunalny

W tym tygodniu wraz z burmistrzem Piotrowskim skontrolowaliśmy budowę domu komunalnego. Następnie odwiedziłem budowę szkoły ZS74 Rembertów przy ul. Niepołomickiej. Prace idą zgodnie z planem, a nowe skrzydło szkoły jest prawie gotowe. Obecnie trwają ostatnie odbiory i wyposażanie sal w niezbędne pomoce edukacyjne. Nie prezentujemy zdjęć, aby nie zepsuć „efektu wow” przy oficjalnym otwarciu, ale zapewniam, że wnętrza robią ogromne wrażenie.
Nowoczesne projektowanie szkoły ZS74 Rembertów pokazuje, jak wiele zmieniło się w podejściu do edukacji. Rembertowskie dzieci z klas 1-3 otrzymają wyjątkowy obiekt, przyjazny i wspierający rozwój. Sale ułatwiają skupienie na nauce, a korytarze zmniejszają szkolny stres. Wnętrza są również wyjątkowo bezpieczne, zaprojektowane z myślą o intuicyjnym poruszaniu się dzieci. Otwarcie nowego skrzydła będzie wydarzeniem nie tylko dla mieszkańców Kawęczyna-Wygody, ale dla całej dzielnicy. Jesteśmy pewni, że nowa infrastruktura przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji w naszej społeczności.
Skip to content